Z A P I S N I K

s redovnog sastanka Upravnog odbora Udruge pčelara “Hrvatsko zagorje“ Zabok koji se održao 21.12.2023. godine u vremenu od 18:00 do 20:00 sati, u prostoru Udruge, Zabok. Na sastanku su sudjelovali slijedeći članovi Upravnog odbora: Božidar Ladišić (tajnik/o.d. predsjednika), Nikola Suhić, Kristijan Kuhar, Strugar Dalibor i Dražen Knezić.

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen te kako je sastanku bilo nazočno više od 50% članova (5/9) donesene odluke su pravovaljane.

Dnevni red sastanka:
1. Status novog Statuta Udruge
2. Izvješće sa sjednice Saveza pčelarskih udruga KZŽ
3. Određivanje tema i rasporeda pčelarskih predavanja 2024. godini
4. Donošenje odluke o visini i načinu plaćanja godišnjih članarina
5. Izvanredni popis inventara Udruge
6. Planiranje redovne godišnje skupštine u 2024. godini
7. Razno

Ad1.
Tajnik Udruge gosp. Ladišić izvještava kako je novi Statut udruge dobio „zeleno“ svjetlo kod nadležnog ureda na Županijskoj razini čime je ujedno i izdano riješeno o njegovom potpunom stupanju na snagu. Isti će biti objavljen na web stranici Udruge. Time je proces izmjene i dopune starog statuta završen.

Ad2.
Gosp. Kuhar je izvijestio o detaljima sa sjednice Saveza pčelarskih udruga KZŽ. Tom prilikom naglašava kako je skupština županijskog Saveza planirana za 28.12.2023. godine, prilikom čega će se birati novi predsjednik i ostali članovi. Naša Udruga sukladno broju članova ima pravo na 11 delegata. Zaključeno je kako Udruga neće istaknuti svojeg kandidata za novog predsjednika te kako će tajnik Udruge uz nazočne članove Upravnog odbora organizirati i ostale članove do potrebnog broja 11- delegata te koordinirati odlazak na skupštinu Saveza. Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Ad3.
Nakon rasprave i predloženih tema za predavanja usklađeno je slijedeće. Predavanja će se održati u prostoru OŠ u Martinišću, krajem siječnja i početkom veljače 2024., petkom, o čemu će se poslati naknadne obavijesti. Napomenuto je kako je predavanje na temu voska i preradu istoga održao gosp. Damir Krog prilikom zamjene voska, dana 2. 12.2023. godine u Zaboku.

Odabrane su slijedeće teme i predavači:
1. Patrik Jureša: „Klimatske promjene i njihov utjecaj na pčelarstvo“
2. Nikola Suhić: „Biološka sigurnost pčelarstva“
3. Darko Antonina: „Zakonodavstvo vezano uz pčelarstvo“

Redosljed predavanja će se naknadno odrediti u koordinaciji s predavačima. Također se preporučuje članovima Udruge nazočiti predavanju oko novosti vezano uz OPG-ove, koje će se održati 18.1.2024. godine u OŠ Začretje. O detaljima članovi će biti naknadno obavješteni. Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Ad4.
Vezano za godišnje članarine dogovoreno je kako će članarina u 2024. godini za udrugu biti 20 EURA, a za nacionalni Savez je 35 EURA, odnosno ukupno 55 EURA. Obavezuje se blagajnik Udruge gosp. Dušan Ostojić da pripremi obavijest na web stranici i vizualno pojasni plaćanje putem slike opće uplatnice ili bar koda te informira članove sa svim ostalim potrebnim podatcima. Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Ad5.
Vezano za preseljenje u novi prostor Udruge i sagledavanje stanje s imovinom, Upravni odbor je formirao komisiju za popis inventara na zaduženju Udruge s zadaćom utvrđivanja točne Liste inventara i prijedloga za otpis neperspektivnih materijalno tehničkih sredstva.

Formirana je komisija slijedećeg sastava:
Dražen Knezić- čelnik
Kristijan Kuhar- član
Dalibor Strugar- član

Komisija će svoj rad završiti ne kasnije do redovnog zasjedanja skupštine Udruge u 2024. godini o čemu će zapisnički izvjestiti Skupštinu.

Također je donijeta odluka za kupovinu novog namještaja (jedan kompjuterski stol, jedan konferencijski stol do 2 m dužine i 10 stolica), u visini ne većoj od 2 000 EURA. Zadužuje se blagajnik Udruge gosp. Ostojić da pripremi tri ponude za slijedeći sastanak Upravnog Odbora. Odluka je jednoglasno prihvaćena.

 

Ad6.
Tajnik Udruge je dobio zadaću da pripremi redovnu skupštinu Udruge krajem veljače 2024. godine. Ujedno gosp. Suhić treba pripremiti „motivacijsku poruku“ za naše članove, te istu objaviti u grupi, kako bi potaknuli inicijativu vezano za kandidaturu članova za mjesto predsjednika Udruge i ostala tijela. Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Ad7.
Nije bilo dodatno predloženih tema za raspravu.
Zapisničar- Dražen Knezić

 

Napomena: Nazočni sudionici su dodali svoje prijedloge i primjedbe na sadržaj zapisnika te se slažu s konačnim sadržajem. Nakon ovjere zapisnik je objavljen na web stranici Udruge.