Povijest udruge

Udruga pčelara „Hrvatsko zagorje“ Zabok jedna je od najstarijih udruga Krapinsko zagorske županije.

Osnivačka skupština održana je 17. prosinca 1976. godine u Zaboku. Osnivači udruge bili su pčelari sa čitavog područja Hrvatskog zagorja.

Prilikom osnivanja udruga je imala 22 člana i 200 košnica. Sama udruga samostalno je djelovala 15 godina na čitavom području Hrvatskog zagorja.

Udruga pčelara „Hrvatsko zagorje“ nakon 40 godina postojanja jedna je od najbrojnijih po članstvu i broju košnica, pa tako u svom djelovanju danas ima 142 člana. Ove godine učlanjeno je više od 5 novih članova, a što naročito veseli što su to upravo mlađi članovi. Članovi naše udruge pčelare sa 8000 košnica, od kojeg je 7500 LR i 500 AŽ. U udruzi imamo 25 selećih pčelara koji svoje košnice sele od Macelja na sjeveru, preko Medvednice, Like i Velebita do Dalmacije. Pčele nekih naših članova zimuju u Dalmaciji. Članovi naše udruge prvi su došli do spoznaje zimovanja u Dalmaciji, prednosti su u klimatskim uvjetima i bržim proljetnom razvoju uz manje gubitke i ulaganja. Tako neki naši članovi zimuju u Dalmaciji preko 20 godina.