Udruga pčelara „Hrvatsko zagorje” Zabok
Broj: 02/2023
Zabok, 8.srpnja 2023.

PREDMET: Izbor novog pašnog povjerenika
– bilješka

Temeljem 01. sjednice Upravnog odbora Udruge pčelara Hrvatsko zagorje Zabok (Broj: 01/2023 od 30.6.2023.) te odluke Upravnog odbora o provedbi telefonskog glasovanja članova Udruge, a u svezi izbora novog pašnog povjerenika, sastavlja se ova bilješka.

Sukladno gornjoj odluci 6. i 7. srpnja 2023. provedeno je telefonsko glasovanje o prijedlogu Upravnog Odbora da gosp. Božidar Ladišić bude predložen prema HPS-u za našeg novog pašnog povjerenika.

Glasovanje je provedeno putem aplikacija Whatsapp, gdje je registrirano 112 članova od ukupno 130 registriranih u 2023. godini. Na postavljeno pitanje ”Podržavate li gosp.
Božidara Ladišića za novog pašnog povjerenika Udruge pčelara Hrvatsko Zagorje Zabok ?”. Uvidom u aplikaciju konstatirano je kako je glasovalo 70 članova (jedan glas se smatra suzdržanim), te je 69 glasača pozitivno odgovorilo na postavljano pitanje.

Pošto je to preko 50% od ukupnog broja registriranih članova Udruge, smatra se da su članovi svojim glasovima potvrdili odluku Upravnog odbora i gosp. Božidar Ladišić je izabran za novog pašnog povjerenika.

Sukladno navedenom, upućuje se tajnik Udruge da pripremi dopis prema HPS-u smislu realizacije ove odluke.

Bilješku sastavio:
Dražen Knezić

Ovjerava:
Tajnik Udruge:
Božidar Ladišić