Stručna predavanja u svrhu edukacije članstva

Upravni odbor Udruge , na čelu sa predsjednikom, organizirao je za
sezonu 2018/2019. godinu 5 stručnih predavanja u svrhu edukacije članstva.

Predavanja će se održati u dvorani Osnovne škole Martinišće-Gubaševo

Sva predavanja započinju u 18:00 sati.

RASPORED PREDAVANJA
3. Tema: Bolesti pčela uzrokovane bakterijama, Američka gnjiloća
pčelinjih legla
predavač: prof.dr.sc Nikola Kezić
Predavanje će se održati 15.02.2019. godine
4. Tema: Radovi na pčelinjaku po mjesecima
predavač: Jureša Dragutin, profesionalni pčelar, praktičar seleći
pčelar i selekcijski uzgajivač matica
Predavanje će se održati 22.02.2019. godine

Informacije o mjestu predavanja mobitel 098 880 445

Predsjednik :
Jureša Dragutin